KoronavirusSelskapsrett

Gjennomføring av generalforsamling under korona

By 15. mars 2020 november 22nd, 2020 No Comments
Aksjelovens regler om generalforsamling tar tradisjonelt utgangspunkt i at generalforsamlingen er et møte. Aksjeloven åpner imidlertid for at generalforsamlingen kan avvikles uten møte etter regler om forenklet generalforsamling. Dette anbefales i den situasjonen som vi nå står overfor.

Forenklet generalforsamling

Forenklet generalforsamling innebærer at generalforsamlingen kan gjennomføres uten fysisk møte, og slik at nesten ingen formaliteter er obligatorisk bortsett fra å føre protokoll. Forenklet generalforsamling kan brukes dersom ingen av selskapets aksjonærer motsetter seg dette, jf. aksjeloven § 5-7.
Samtykke til forenklet generalforsamling kan gis både skriftlig og muntlig.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979