KoronavirusSelskapsrett

Gjennomføring av generalforsamling under korona

By 15. mars 2020 mars 24th, 2020 No Comments
Aksjelovens regler om generalforsamling tar tradisjonelt utgangspunkt i at generalforsamlingen er et møte. Aksjeloven åpner imidlertid for at generalforsamlingen kan avvikles uten møte etter regler om forenklet generalforsamling. Dette anbefales i den situasjonen som vi nå står overfor.

Forenklet generalforsamling

Forenklet generalforsamling innebærer at generalforsamlingen kan gjennomføres uten fysisk møte, og slik at nesten ingen formaliteter er obligatorisk bortsett fra å føre protokoll. Forenklet generalforsamling kan brukes dersom ingen av selskapets aksjonærer motsetter seg dette, jf. aksjeloven § 5-7.
Samtykke til forenklet generalforsamling kan gis både skriftlig og muntlig.

Atle Melø

Partner

Atle arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen internasjonal personbeskatning.

Arbeidserfaring
2016- Advokat/Partner, Advokatfirmaet Melø
2016-16 Manager/Fast advokat, Deloitte Advokatfirma
2014-16 Høyskolelektor, Handelshøyskolen i Trondheim
2013-16 Advokat, Deloitte Advokatfirma
2011-13 Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma
2010- Foreleser i forretningsjus, Handelshøyskolen BI
2007- Foreleser i forretningsjus, NTNU
Utdanning
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo