Les gjerne noen av våre artikler

Arbeidsrett

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Det blir stadig mer aktuelt ved ansettelser å inngå avtaler om konkurranseforbud. Slike avtaler vil normalt medføre en betydelig begrensning i arbeidstakerens handlefrihet. Bakgrunnen for avtalene er gjerne at arbeidsgivere…
Atle Melø
29. januar 2020
Arbeidsrett

Krav til arbeidsavtale i arbeidsforhold

I alle arbeidsforhold stilles det bestemte krav til den individuelle arbeidsavtalen. Den må være i samsvar med eventuell tariffavtale og preseptoriske bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Den må være skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven…
Atle Melø
29. januar 2020
Kontrakt

Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

Markedsføringsloven kapittel 6 beskytter næringsdrivende mot urimelige konkurransehandlinger. Den sentrale bestemmelsen er markedsføringsloven § 25, som oppstiller et forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Markedsføringsloven §…
Atle Melø
29. januar 2020