KontraktKoronavirus

Korona – force majeure?

Oppfyllelse av en kontrakt kan hindres eller vanskeliggjøres av forhold som har karakter av force majeure ("Act of God"). Med force majeure siktes det tradisjonelt til utenfrakommende, ekstraordinære og for…
Atle Melø
24. mars 2020