Les gjerne noen av våre artikler

Selskapsrett

Forhøyelse av aksjekapital

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer eller ved at selskapets egne midler overføres fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital…
Atle Melø
24. mars 2019
Selskapsrett

Krav til aksjekapital

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen. Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i…
Atle Melø
24. mars 2019
Selskapsrett

Generalforsamling i aksjeselskap

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst én generalforsamling i året. Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen.…
Atle Melø
24. mars 2019
Selskapsrett

Fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Dette kalles gjerne fravalg av revisjon. Vilkårene er flere, og det finnes unntak. Merk at du uansett må sende inn…
Atle Melø
24. mars 2019