Koronavirus

Foreslår tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19

By 24. mars 2020 november 22nd, 2020 No Comments

Justis- og beredskapsdepartementet har med hjemmel i koronaloven § 2 sendt forslag til midlertidig forskrift på høring.

Domstolene, politiet og påtalemyndigheten har innrettet virksomheten sin med tanke på å redusere risiko for spredning av Covid-19. Det gjør det vanskelig å opprettholde normal saksavvikling. Domstoladministrasjonen har understreket at det er svært viktig å iverksette avhjelpende tiltak raskt.

– Uten domstolene stopper Norge opp

– Uten domstolene stopper Norge opp. I dag går de viktigste sakene for retten, men vi ser behovet for at flere av de andre saker også skal bli avgjort. Regjeringen foreslår en rekke midlertidige endringer som gjør at flere saker går for retten uten å risikere smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Formålet med forskriften er å iverksette tiltak som anses nødvendige for å muliggjøre og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet.

Departementet foreslår blant annet å:

  • Utvide adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene.
  • Utvide adgangen til skriftlig behandling i domstolene.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for signering av dokumenter.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979