KoronavirusTax Law

Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen for næringsdrivende

By 20. April 2020 No Comments

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Finansdepartementet har besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper.

̶  Næringslivet er i en krevende situasjon akkurat nå med mange oppgaver å håndtere. Vi vet også at regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å bistå alle som trenger hjelp. Det er positivt at Finansdepartementet har besluttet å lette på byrden ved å utsette fristen for levering av skattemelding for næringsdrivende. På denne måten får både selskaper og personlig næringsdrivende og deres rådgivere bedre tid til å hente inn og rapportere de nødvendige opplysningene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Leveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper utsettes med tre måneder fra 31. mai til 31. august. Endringen vil gjennomføres i forskrift. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.

̶   Skatteetaten trenger den viktige informasjonen som næringsdrivende sender inn i skattemeldingen som grunnlag for å fastsette riktig skatt. Derfor oppfordrer vi til at næringsdrivende leverer skattemeldingen så tidlig som de klarer innen den nye fristen. Det samme gjelder for rapportering av alle pliktige opplysninger, understreker skattedirektøren.

Skatteetaten besluttet allerede 25. mars at tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig. Dette gjelder også med utvidet frist.

Source: Skatteetaten

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo