KoronavirusCompany Law

Gjennomføring av styremøter under korona

By 15. March 2020 #!31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100p4531#31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 24pm31pm-31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100p6Europe/Oslo3131Europe/Oslox312020Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100496493pmTuesday=1125#!31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100pEurope/Oslo3#March 24th, 2020#!31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100p4531#/31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Tue, 24 Mar 2020 18:49:45 +0100pEurope/Oslo3# No Comments

Styret i AS skal som utgangspunkt treffe sine beslutninger i møte hvor styremedlemmene er fysisk til stede, jf. aksjeloven § 6-19 første ledd. Men det kan velges annen behandlingsmåte enn møte. Det er å anbefale i den situasjon som vi nå står overfor.

Styremøte kan avholdes uten fysisk tilstedeværelse

Spørsmålet om styret skal avholde møte eller behandle sakene på annen måte, må i første rekke avgjøres av styrets leder. Det avgjørende er om styrelederen finner en annen behandlingsmåte «betryggende».

Finner styrelederen at de saker som styret skal behandle, kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte, kan han eller hun beslutte at styremøte avholdes uten fysisk tilstedeværelse. Styrelederen kan bestemme at styresakene isteden skal avgjøres f.eks. etter sirkulasjon av styredokumenter eller etter telefonkonferanse.

Under dagens situasjon er en slik alternativ gjennomføring å anbefale.

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo