Company Law

Aksjelovens krav til aksjekapital

By 24. March 2019 #!28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100p4828#28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100p-12Europe/Oslo2828Europe/Oslox28 05pm28pm-28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100p12Europe/Oslo2828Europe/Oslox282021Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +01001612162pmFriday=1125#!28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100pEurope/Oslo2#February 5th, 2021#!28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100p4828#/28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100p-12Europe/Oslo2828Europe/Oslox28#!28Fri, 05 Feb 2021 12:16:48 +0100pEurope/Oslo2# No Comments

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret

Hvis aksjeinnskudd skal gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en revisor, bank, advokat eller regnskapsfører. Hvis hele eller deler av aksjekapitalen dekkes opp med gjenstander (tingsinnskudd), i stedet for penger, må revisor bekrefte innbetalingen.

Du har ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser

Som eier i et aksjeselskap kan du i utgangspunktet bare risikere å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet er derfor begrenset av aksjeloven.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931