Company Law

Krav til aksjekapital

By 24. March 2019 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100p4330#30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +01003583511pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100p4330#/30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:35:43 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret

Hvis aksjeinnskudd skal gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en revisor, bank, advokat eller regnskapsfører. Hvis hele eller deler av aksjekapitalen dekkes opp med gjenstander (tingsinnskudd), i stedet for penger, må revisor bekrefte innbetalingen.

Du har ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser

Som eier i et aksjeselskap kan du i utgangspunktet bare risikere å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet er derfor begrenset av aksjeloven.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931