Company Law

Krav til aksjekapital

By 24. March 2019 #!31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100p4431#31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100p-2Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 02pm31pm-31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100p2Europe/Oslo3131Europe/Oslox312019Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +01002122112pmMonday=1125#!31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100pEurope/Oslo12#December 2nd, 2019#!31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100p4431#/31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100p-2Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 02 Dec 2019 14:21:44 +0100pEurope/Oslo12# No Comments

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Aksjeinnskudd må bekreftes før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret

Hvis aksjeinnskudd skal gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en revisor, bank, advokat eller regnskapsfører. Hvis hele eller deler av aksjekapitalen dekkes opp med gjenstander (tingsinnskudd), i stedet for penger, må revisor bekrefte innbetalingen.

Du har ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser

Som eier i et aksjeselskap kan du i utgangspunktet bare risikere å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet er derfor begrenset av aksjeloven.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Bjørnar Oust

Partner

Bjørnar har solid erfaring innen selskapsrett og fast eiendoms rettsforhold, spesielt innen næringseiendom.

Work experience
2017- Partner, Law Firm Melø
2017-17 Associate, Law Firm Melø
2017- Board member, Rostendal AS
2016- Board member, Høyt og Lavt Trondheim AS
2015- Board director, Øvre Rotvoll AS
2015- Board director, Rotvoll Eiendom AS
2013-15 Associate, Deloitte
2011-12 Associate, Statskog
2003- Board member, Strinda Eiendom AS
Higher education
2011 Master of law, University of Bergen