KoronavirusCompany Law

Gjennomføring av generalforsamling under korona

By 15. March 2020 #!31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100p0631#31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 24pm31pm-31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100p6Europe/Oslo3131Europe/Oslox312020Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100506503pmTuesday=1125#!31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100pEurope/Oslo3#March 24th, 2020#!31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100p0631#/31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Tue, 24 Mar 2020 18:50:06 +0100pEurope/Oslo3# No Comments
Aksjelovens regler om generalforsamling tar tradisjonelt utgangspunkt i at generalforsamlingen er et møte. Aksjeloven åpner imidlertid for at generalforsamlingen kan avvikles uten møte etter regler om forenklet generalforsamling. Dette anbefales i den situasjonen som vi nå står overfor.

Forenklet generalforsamling

Forenklet generalforsamling innebærer at generalforsamlingen kan gjennomføres uten fysisk møte, og slik at nesten ingen formaliteter er obligatorisk bortsett fra å føre protokoll. Forenklet generalforsamling kan brukes dersom ingen av selskapets aksjonærer motsetter seg dette, jf. aksjeloven § 5-7.
Samtykke til forenklet generalforsamling kan gis både skriftlig og muntlig.

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo