Koronavirus

Virksomheter kan utsette ordinær generalforsamling og årsmøte

By 9. April 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:004630#30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:00-7Europe/Oslo3030Europe/Oslo202030 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:007Europe/Oslo3030Europe/Oslo2020302020Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +01004774711pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:00Europe/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:004630#/30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:00-7Europe/Oslo3030Europe/Oslo202030#!30Sun, 22 Nov 2020 19:47:46 +0100+01:00Europe/Oslo11# No Comments

Regjeringen åpner for å gi aksjeselskaper og samvirkeforetak bedre tid til å holde ordinær generalforsamling eller årsmøte.

Enkelte foretak har fastsatt i sine vedtekter at møtene skal holdes tidligere enn de lovbestemte fristene. Koronaviruset har gjort det vanskelig for disse foretakene å gjennomføre møtene innenfor fristen. Regjeringen har allerede gitt forskrifter om at foretak kan avholde møtene sine digitalt og gjennom elektronisk deltakelse. Likevel kan foretakene ha vanskeligheter med å avholde møtene.

– Mange virksomheter har ikke mulighet til å samle eiere uten at de møtes fysisk. Foretakene trenger også mer tid slik at de får på plass tekniske løsninger. Forskriften gir foretak bedre tid til å planlegge og avholde møtene på en forsvarlig måte, sier næringsminister Iselin Nybø.

Med den nye forskriften åpner regjeringen for at styret i foretakene kan ta i bruk de lovfestede fristene i aksjelovene og samvirkelova i stedet for fristen som står i vedtektene. Aksjelovene og samvirkelova krever at møtene skal holdes senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, normalt 30. juni. Forskriften som regjeringen la frem i dag endrer ikke de lovbestemte fristene i disse lovene.

Source: Nærings- og fiskeridepartementet

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979