Koronavirus

Skattemeldingen lanseres som planlagt

By 15. March 2020 #!31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100p4231#31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 24pm31pm-31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100p7Europe/Oslo3131Europe/Oslox312020Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100007003pmTuesday=1125#!31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100pEurope/Oslo3#March 24th, 2020#!31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100p4231#/31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100p-7Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Tue, 24 Mar 2020 19:00:42 +0100pEurope/Oslo3# No Comments

Det er ingen endringer i planene om utsending av skattemeldinger som starter puljevis den 18. mars.

– Nå må vi sikre en best mulig gjennomføring av skattemeldingsperioden. Vi har i lang tid forberedt oss godt for at vi i neste uke skal møte brukerne våre med en helt ny skattemelding. Men vi må nå justere noen planer og arbeider for å komme i mål med lansering, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

De som ikke er i stand til å levere skattemelding i tide vil kunne søke om utsatt frist, eller delegere tilgangen slik at andre kan se på, endre eller levere skattemeldingen for seg.

Source: Skatteetaten

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo