Koronavirus

Skatteetaten får ansvaret for å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet

By 9. April 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:002030#30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:00-7Europe/Oslo3030Europe/Oslo202030 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:007Europe/Oslo3030Europe/Oslo2020302020Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +01004574511pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:00Europe/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:002030#/30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:00-7Europe/Oslo3030Europe/Oslo202030#!30Sun, 22 Nov 2020 19:45:20 +0100+01:00Europe/Oslo11# No Comments

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet. – Vi må lage ordningen slik at den er rask og enkel å bruke, men ikke enkel å misbruke, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Regjeringen la sist fredag frem stortingsproposisjon om kompensasjonsordningen for næringslivet. Ordningen, som er en del av den tredje krisepakken, gjelder for bedrifter med vesentlig inntektsfall som følge av koronakrisen. Målet for ordningen er å holde flere virksomheter flytende gjennom krisen og dermed unngå konkurser i størst mulig grad. Finansdepartementet har gitt Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av ordningen.

Skal på plass raskt

–  Denne ordningen vil ha stor betydning for de delene av norsk næringsliv som sliter i dagens situasjon. Kompensasjonsordningen skal på plass raskt, slik at selskaper som er rammet av betydelig omsetningssvikt, kan få utbetalt støtte i løpet av kort tid, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

– Skatteetaten skal raskt etablere en så enkel og effektiv ordning som mulig. Samtidig er det viktig at rask og automatisert saksbehandling ikke går på bekostning av etterlevelse av regelverket. Derfor vil kontrollrutiner for kompensasjonsordningen ha høy prioritet i Skatteetaten, understreker skattedirektøren.

Samarbeider med Finans Norge

Skatteetaten samarbeider med Finans Norge om utvikling av tekniske løsninger for kompensasjonsordningen.

– Vi har et godt og konstruktivt samarbeid med blant annet Finans Norge og Digitaliseringsdirektoratet om ordningen. Vi kjenner hverandre godt fra før og har laget flere vellykkede løsninger sammen tidligere, sier skattedirektøren.

Kompensasjonsordningen er forventet å bli lansert rundt 17. april.

Source: Skatteetaten

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979