Koronavirus

Redusert drift i domstolene grunnet koronaviruset

By 15. March 2020 #!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100p4931#31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 24pm31pm-31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100p6Europe/Oslo3131Europe/Oslox312020Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100546543pmTuesday=1125#!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100pEurope/Oslo3#March 24th, 2020#!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100p4931#/31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:49 +0100pEurope/Oslo3# No Comments

Det er redusert drift i domstolene fra 13. mars til og med 26. mars som følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Domstolene vil redusere sin virksomhet så mye som mulig, for å bidra til å redusere smittespredningen. Det betyr at mange saker kommer til å bli utsatt. Det vil partene i rettssaken få beskjed om.

Det vil legges betydelig vekt på å velge gjennomføringsmåter som hindrer smittefare. Domstolenes saksgjennomføring skal ikke skape unødig smitterisiko.

Mange domstoler har detaljert informasjon om egen driftssituasjon på eget nettsted eller i sosiale medier.

Source: domstol.no

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo