Koronavirus

Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

By 15. March 2020 #!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100p2031#31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 24pm31pm-31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100p6Europe/Oslo3131Europe/Oslox312020Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100546543pmTuesday=1125#!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100pEurope/Oslo3#March 24th, 2020#!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100p2031#/31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100p-6Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Tue, 24 Mar 2020 18:54:20 +0100pEurope/Oslo3# No Comments

Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført.

Høyesteretts ankeutvalg vil behandle saker skriftlig som normalt. Også saksforberedelsen i saker som er fremmet til behandling i Høyesterett, vil inntil videre i hovedsak gjennomføres som normalt.

Høyesteretts tiltak iverksettes for å redusere risikoen for spredning av smitte og for å sikre at Høyesterett til enhver tid kan ivareta sin funksjon som landets øverste domstol og en av de tre statsmakter.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo