Contract Law

Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR)

By 18. December 2021 #!31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:005531#31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:0010Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +01000610061pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:005531#/31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 22:06:55 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Legeforeningen hadde gått til søksmål med påstand om at Legelisten.no ikke hadde rettslig grunnlag – såkalt behandlingsgrunnlag – for å registrere og publisere subjektive brukervurderinger av helsepersonell på Internett.

Høyesterett foretok en avveining av de berettigede interessene som Legelisten.no ivaretar, opp mot helsepersonellets personverninteresser og kom til at Legelisten.no hadde behandlingsgrunnlag. Det ble særlig lagt vekt på at Legelisten.no er en viktig kilde for allmennheten til informasjon om tilbydere av helsetjenester.

Dommen gir veiledning om bestemmelsene om behandlingsgrunnlag i GDPR.

Source: Høyesterett

Terje Bergem

Partner

tbergem@melo.no
+47 911 65 813