Property Law

Eiendomsmeglingsutvalget med advokat Terje Bergem foreslår flere endringer i eiendomsmeglingsloven

By 7. June 2021 No Comments

Siden november 2019 har advokat Terje Bergem som medlem av det regjeringsoppnevnte Eiendomsmeglingsutvalget, arbeidet med revisjon av dagens eiendomsmeglingslov.

Resultatet er nå klart, NOU 2021:7 «Trygg og enkel eiendomsmegling», som ble overlevert finansminister Jan Tore Sanner den 4. juni.

Evalueringen viser at eiendomsmeglingsloven av 2007 i hovedtrekk har fungert godt, men ifølge utvalget kan og bør det gjøres forbedringer. Utredningen inneholder konkret lovtekst for en fullstendig revisjon av eiendomsmeglingsloven, mens utvalget gir anbefalinger om endringer på forskriftsnivå.

Advokat Terje Bergem oppsummerer endringsforslagene slik:

– Kortversjonen er at utvalget konkluderer med at dagens lov fungerer godt, men at det er behov for visse endringer. Blant annet har utvalget foreslått ulike endringer i budreglene, f.eks. forbud mot å formidle «hemmelige bud». Tiltak for å motvirke «kupping» er også tema. Kompetansekravet til eiendomsmeglere opprettholdes, og skjerpes til og med på noen områder. Kompetente eiendomsmeglere er garantisten for en trygg bolighandel!

Les hele utredningen og alle endringsforslag here.