Property Law

Eiendomsmegler dømt til å betale erstatning etter feil ved budrunden

By 30. June 2022 #!31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200p4431#31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200p-9Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 01pm31pm-31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200p9Europe/Oslo3131Europe/Oslox312022Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200199197pmFriday=1125#!31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200pEurope/Oslo7#July 1st, 2022#!31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200p4431#/31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200p-9Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Fri, 01 Jul 2022 21:19:44 +0200pEurope/Oslo7# No Comments

I forbindelse med salget av en leilighet i Oslo innga kjøperen et bud som ble akseptert av selger innen akseptfristen. Eiendomsmegleren videreformidlet imidlertid ikke selgerens aksept til budgiveren og bindende avtale kom derfor ikke i stand. Etter at akseptfristen var utløpt kom det inn et høyere bud på leiligheten og budrunden fortsatte. Leiligheten ble til slutt solgt til kjøperen for 150 000 kroner mer enn det opprinnelige budet han hadde gitt, og som selgeren hadde akseptert.

I motsetning til lagmannsretten kom Høyesterett til at eiendomsmegleren handlet erstatningsbetingende uaktsomt overfor budgiveren, fordi han ikke videreformidlet selgerens første aksept. Budgiveren ble tilkjent erstatning fra eiendomsmeglingsforetaket og dets forsikringsselskap tilsvarende differansen mellom det opprinnelige budet og den endelige kjøpesummen.

Dommen avklarer eiendomsmegleres erstatningsansvar for feil begått under budrunden.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931