Company Law

Slik starter du aksjeselskap

Når du skal starte et aksjeselskap, må du først stifte selskapet. Til det trengs et stiftelsesdokument. Før du gjør dette kan det være lurt å tenke igjennom forhold som hvem som…
Atle Melø
27. March 2019
Company Law

Nedsettelse av aksjekapital

Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes…
Atle Melø
24. March 2019
Company Law

Forhøyelse av aksjekapital

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer eller ved at selskapets egne midler overføres fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital…
Atle Melø
24. March 2019