References

«Jeg var på utkikk etter en skatterådgiver med ekspertise innenfor internasjonal beskatning. Som toppidrettsutøver vet jeg at fokus sikrer kvalitet og øker prestasjon og resultat. I Advokatfirmaet Melø, med Atle i spissen, fant jeg nettopp den ekspertisen jeg lette etter. Atle bistår meg i alt fra internasjonal beskatning, gjennomgang av kontrakter og spørsmål rettet mot salg/ kjøp av eiendom. Han er ekspert innenfor sitt fagfelt, jobber fokusert, organisert og systematisk for å finne løsninger svar på hva det måtte være. I tillegg til den utbredte fagkompetansen og kunnskapen Atle har, er han en utrolig hyggelig kar. Det er noe jeg verdsetter høyt. Jeg er upåklagelig fornøyd med hjelpen jeg har fått så langt, og ser fram mot et langsiktig samarbeid. Jeg kan med hånden på hjertet anbefale Advokatfirmaet Melø og Atle til andre som har spørsmål knyttet til internasjonal beskatning mm.»

Kjersti Buaas
Professional snowboarder

«Jeg søkte hjelp hos Advokat Atle Melø i fbm at jeg skulle starte ny jobb i USA. Hjelpen som han gav var veldig bra. Først kjørte han et telefonmøte hvor han gikk gjennom alle forhold som jeg måtte være klar over og dette var både rent skattemessige forhold og annen generell informasjon som jeg måtte ha kjennskap til når jeg tok jobb i utlandet.

Etter telefonmøte fikk jeg sendt over en fullstendig og utfyllende skriftlig oversikt over de tingene som vi hadde snakket om på telefonmøte og akkurat denne skriftlige oversikten har jeg flere ganger hatt nytte av i ettertid. Det var rett og slett et veldig godt opplegg som Atle Melø kjørte for å få meg oppdatert på forhold som jeg måtte være klar over.

Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg kom i kontakt med Atle Melø og jeg vil ikke ha noe problem med å anbefale andre personer å søke hjelp hos han i lignende saker.»

Karl-Sverre Moltumyr
Electrical Engineering Manager, Atlantic Sapphire USA Ltd.

«Care Software AS er et start-up selskap som har utviklet en programvare innen velferdsteknologi, som ivaretar alle administrative relasjoner og funksjoner som er nødvendig for å ivareta en person med omsorgsbehov.

Vi og våre samarbeidspartnere i Knowit Design, Acando, Premasoft og NTNU har meget høye krav til design, teknisk utvikling, driftsløsninger og GDPR, og er avhengig av at våre salgskontrakter, brukerlisenser, og driftskontrakter har høy kvalitet.

Advokat Grethe Marie Selven i Advokatfirmaet Melø har bistått Care Software med alle kontraktene, og dette krever godt overblikk i tilknytning til kompliserte løsninger. Vi er meget fornøyd med alle leveranser så langt, og vil derfor videreføre samarbeidet selv om vi nå i større grad jobber internasjonalt, ettersom vi er trygge på at kvaliteten opprettholdes.»

Gaute Ringvold
Styreleder, Care Software AS

«Elektro1 har benyttet Advokatfirmaet Melø siden firmaet ble etablert. Vi har i de seneste årene hatt et svært tett samarbeid.

Etter vår vurdering jobber firmaet systematisk og svært ryddig. De overholder gitte tidsfrister og innehar svært god kompetanse på de saker som vi har trengt advokat til.

Vi er svært tilfreds med den jobben Advokatfirmaet Melø har gjort for oss. F.eks. kan nevnes at vi i løpet av det siste året har hatt to krevende prosesser for lagmannsretten, en innløsningssak etter aksjeloven og en avskjedssak etter arbeidsmiljøloven. Takket være advokat Atle Melø vant vi begge sakene.»

Edmund Trøan
Daglig leder, Elektro1 Eiendom AS og Elektro1 Hitra & Frøya AS

«Jeg engasjerte Advokatfirmaet Melø i en skatteteknisk sak som innebar tolkning av norsk skatteplikt av investeringer i utland og relatert rettelse av selvangivelsen. Jeg fikk god hjelp i denne saken og kan anbefale dette firmaet.»

Erik Lundin
Spesialist geologi, Equinor

«Advokatfirmaet Melø assisterte oss i etableringen av en konsortieavtale med 10 partnere som regulerer samarbeidet om storskala testing av ny teknologi. Vi måtte i stor grad etablere en ny kontraktsform da tilskuddsordningen prosjektet hører hjemme under var helt ny.

Advokat Grethe Marie Selven brukte sin erfaring fra forsknings- og utviklingskontrakter og loset oss gjennom arbeidet på en effektiv måte.»

Grete Coldevin
Leader, The Norwegian Smartgrid Centre

«I have used the services of Advokat Atle Melø for my personal tax and financial matters since 2015, the last 3 years through Advokatfirmaet Melø.

I appreciate very much Adv. Melø´s effectiveness, professionalism and his pleasant client approach in dealing with the legal aspects of my financial matters. The international composition of my taxable properties, the diversified source of my income and my somewhat «dynamic» family state create an involved tax and financial position handled excellently by Adv. Melø.

In summary, I am very satisfied with the conduct and the results of Adv. Melø in dealing with my matters and will be willing to expand on it if requested.»

Michael Golan
Professor Emeritus, NTNU and CEO, MEGO AS

«Advokatfirmaet Melø har hjulpet oss med diverse spørsmål knyttet til kontrakt og kontraktsgjennomgang. Vi har vært veldig godt fornøyd med den bistanden vi har fått fra dem.»

Lisbeth Plassen
CEO, Naviaq AS

«The expertise of Atle Melø on labor contracts, rules and regulations in Norway is been key to set a good foundation in a start-up company as StalkIT AS.»

Marcos Arizti Texido
CEO, StalkIT

«Mr. Atle has been helping me in filing my tax return. He has good knowledge of the tax rules and regulations. I am very much pleased with his assistance.»

Kameshwar Singh
PhD and Principal Reservoir Engineer, Whitson

«HPG AS er et start-up selskap som har utviklet et nedsenkbart takstativ til bil, som innbefatter betydelig grad av IP/IPR, og selskapet er i rask utvikling og vekst. Strategien innebærer behov for utvikling av en rekke komplekse kontrakter innen produksjon, distribusjon, lisensiering, og kontraktene må tilpasses krevende internasjonale aktører.

Advokat Grethe Marie Selven i Advokatfirmaet Melø har bistått HPG med utvikling av en rekke kontrakter i 2018/19, og levert over forventning i en meget hektisk hverdag. Dette har resultert i solid utvikling for selskapet, og vi har nå signert en rekke kontrakter med flere internasjonale selskap, og er i forhandlinger med flere selskap som har omsetning på mer enn 10 milliarder i året.»

Gaute Ringvold
COB, HPG AS

«Advokatfirmaet Melø har med sin expertis inom det Nordiska skatteavtalet varit till väldigt stor hjälp under flera år rörande frågor om skattskyldighet, deklaration, osv., för privatpersoner med bosättning och inkomst från olika nordiska länder.»

Lars Ekström
Investeringsansvarlig, Inlandsinnovation

«I have known Atle personally since 2014 and have come to respect and value his opinion on tax related issues. He always has his clients’ best interests in mind and makes efforts to bring value to them. He is prompt in his responses even when he is busy on other work, or on vacation. I will wholeheartedly recommend him to anyone who needs guidance and help for anything related to taxes.»

Mohammad Faizul Hoda
Senior Business Consultant, Tieto

«Stokkøy Skjell AS har brukt Advokatfirmaet Melø siden firmaet ble etablert, og de har bistått med juridisk bistand innen flere forskjellige områder som vi har trengt hjelp med.

Vi opplever Advokatfirmaet Melø som svært ryddig, med god og systematisk oppfølging, og svar innen gitte tidsfrister.

Atle har ivaretatt våre interesser på beste måte, og med topp resultat hver gang han har vært engasjert av oss!»

Patric Lundevall
Daglig leder, Stokkøy Skjell AS

How may we assist you?

Book a meeting with us