Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi ønsker å gjøre en forskjell og har valgt å støtte to organisasjoner som utretter mye godt på hver sin front: Amnesty International og Plan.

AMNESTY INTERNATIONAL

Advokatfirmaet Melø er støttespiller til Amnesty International og deres arbeid for Advokater i frontlinjen. For oss er det verdifullt å få mulighet til å stå i solidaritet med advokater over hele verden.

En viktig del av Amnestys arbeid går ut på å bistå enkeltindivider som forsvarer menneskerettighetene verden over. Mange av disse er advokater som risikerer alvorlige represalier, og enkelte sitt eget liv, for et arbeid som er helt grunnleggende for en fungerende rettsstat.

Amnesty mottar ikke offentlig støtte. Det er således deres økonomiske bidragsytere og aktivister verden over som gjør dem til en uavhengig stemme som tvinger myndigheter til å ta ansvar.

Les mer og gi din støtte på http://advokaterifrontlinjen.amnesty.no.

PLAN

For å gi barn en bedre fremtid, driver Plan International utviklingsarbeid i 51 land. Som Plan-fadder bidrar Advokatfirmaet Melø til at flere barn får utdanning, bedre helse, rent vann, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. 

Plans arbeid

Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn.

Plan driver utviklingsarbeid i 51 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Arbeidet til Plan bygger på FNs barnekonvensjon, «barnas lov». Behovene varierer fra sted til sted, men Plan tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak.

Som Planfadder støtter man Plans arbeid i området der fadderbarnet bor. Plan arbeider innenfor disse åtte områdene:

Utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for trygge, gode og inkluderende skoler som passer for både gutter og jenter.

Les mer om Plans arbeid med utdanning

Helse

Hver dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne ha vært behandlet eller forebygget. Plan arbeider med en rekke ulike helsetiltak, blant annet vaksinering, støtte til helsestasjoner og lokal kompetansebygging.

Les mer om Plan helsearbeid

Vann og sanitær

Forurenset vann og dårlige sanitærforhold øker smittefare og og fører i verste fall til sykdom og dødsfall. Plan samarbeider med lokalsamfunn for å få tilgang på rent vann og gode sanitærforhold.

Les mer om Plans arbeid med vann- og sanitær

Beskyttelse

Vold mot barn er utbredt i mange land. Plan jobber med å forebygge vold, støtte voldsofre og gi barn mulighet til å rapportere om vold. Plan jobber også mot barneekteskap. Beskyttelse av barn er en sentral faktor i alt Plans utviklingsarbeid.

Les mer om Plans arbeid med beskyttelse

Økonomisk sikkerhet

Plan arbeider for at familier som lever i fattigdom, skal bli i stand til å hjelpe seg selv. Plan jobber med ulike tiltak for å bidra til at familier kan øke inntektene og få mulighet til å låne penger.

Les mer om Plan arbeid med økonomisk sikkerhet

Nødhjelp

Hvert år rammes mennesker av ulike kriser og katastrofer. Plan er til stede før, under og etter en katastrofe. Plan jobber spesielt med å beskytte rettighetene til barn og unge.

Les mer om Plans nødhjelpsarbeid

Barns deltakelse

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Les mer om barns deltakelse

Seksuell helse, inkludert hiv

Millioner av unge mangler tilstrekkelig informasjon om seksuell helse og hiv. Plan arbeider for at barn og unge skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme over egen kropp, og for eksempel ikke bli giftet bort mens de er barn.

Les mer om Plan arbeid med seksuell helse