Rekordmange melder fra om penger i utlandet

I løpet av 2016 har 515 personer meldt fra om skjulte formuer og inntekter til Skatteetaten. Det er en økning på 34 prosent fra 2015, da 384 personer ønsket frivillig retting.

– Det er flere som kommer til oss for å gjøre opp for seg. Avsløringene av Panama Papers og Bahamas Leaks samt informasjon om at finansiell informasjon i økende grad utveksles mellom skattemyndigheter ser ut til å påvirke folk til å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Omkring 1 900 personer har siden 2007 meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer. Nær 1 800 saker er ferdigbehandlet. Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter med omlag 2,4 milliarder kroner, og formuer med omlag 65 milliarder kroner. Tilsammen har dette ført til omtrent 1,5 milliarder kroner i økt skatt.

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting gir skattebetalere en mulighet til å få fastsatt riktig skatt i ettertid. Du slipper straff og tilleggsskatt så lenge du henvender deg til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Da blir skatten med renter beregnet for opptil ti år tilbake i tid. Ordning gjelder både for verdier i utlandet og i Norge. All formue og inntekt, også utenlandske pensjoner, verdipapirer, bankkonti og eiendom i utlandet skal føres i skattemeldingen (selvangivelsen).

– I skattemeldingen (selvangivelsen) forhåndsutfyller Skatteetaten mye informasjon om norske forhold. Informasjon om utenlandsinntekter og formue blir ikke automatisk forhåndsutfylt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene stemmer og for å legge til om noe mangler, sier Holte.

Sveits på topp

Sveits er det mest populære landet for å plassere penger i utlandet. I 2016 behandlet Skatteetaten 174 saker fra Sveits, med en fastsatt formue på tilsammen 10 milliarder kroner.

–Sveits, Storbritannia med kanaløyene, USA, Tyskland og Luxemburg er blant de mest vanlige gjemmestedene for utenlandsformuer, sier Holte. 29 av sakene som ble ferdigbehandlet i 2016, hadde uoppgitt formue og inntekter i Norge.

Kilde: Skatteetaten

Ønsker du bistand med søknad om frivillig retting (skatteamnesti)? Kontakt oss her.