Avtalen, som forkortes MLI (Multi Lateralt Instrument), skal benyttes til å gjennomføre de endringene i skatteavtalene som ble anbefalt i OECD/G20s BEPS-prosjekt.

For Norges del vil MLI ikke få virkning før i 2020.

Hva er MLI?
MLI er en rammeavtale. Hvert enkelt land kan velge hvilke bestemmelser i MLI man vil bruke for å endre sine skatteavtaler. Selv om et land positivt har valgt en bestemmelse i MLI til endring av en (eller flere) av sine skatteavtaler, vil et slikt valg ikke endre denne skatteavtalen med mindre avtalemotparten har gjort det samme valget.

Kilde: Finansdepartementet