– Forslagene gjør det enklere å drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten at dette går på bekostning av Finanstilsynets kontroll med meglerbransjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Det blir lettere å etablere filialer. Tidligere var det nødvendig med en forhåndsgodkjenning, mens det nå vil være tilstrekkelig å varsle Finanstilsynet om filialetableringen.

Videre kan endringer i foretakenes ledelse meldes til Finanstilsynet etter at endringen er skjedd.

Eiendomsmeglere er enkelte steder pålagt å gi opplysninger skriftlig. Proposisjonen inneholder forslag om at opplysningene kan gis elektronisk dersom mottakeren ønsker det. I tillegg kan avtalen mellom megler og selger inngås elektronisk dersom enkelte vilkår er oppfylt.

I proposisjonen foreslår departementet også at alle som har lov til å drive med eiendomsmegling etter eiendomsmeglingsloven, får lov til å kalle seg «eiendomsmegler».

Kilde: Finansdepartementet