Krav om erstatning på innskudd i borettslag var ikke foreldet

Andelseiere i et borettslag vant frem med at et erstatningskrav mot en bank ikke var foreldet.

En rekke andelseiere i et borettslag som var gått konkurs, gikk til erstatningssøksmål mot en bank og krevde erstatning for innskudd i laget som var gått tapt.

Høyesteretts flertall kom til at foreldelsesfristen for andelseiernes krav ikke startet å løpe før andelen gikk tapt på grunn av konkursen. Avgjørende for vurderingen var borettslagslovens bestemmelse om at et borettsinnskudd ikke kan skilles fra andelen i laget. Det fremsatte kravet var derfor fremsatt i tide.

Et mindretall mente at borettslagslovens bestemmelses ikke kunne få betydning for foreldelsesspørsmålet og at kravet derfor var fremsatt for sent.

Avgjørelsen avklarer foreldelsesspørsmål i borettslagssammenheng.

Kilde: Høyesterett