Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter eiendomsmeglingsloven. Forslaget innebærer at Eiendomsmeglingsnemnda kan fortsette å drive virksomhet som i dag.

Forslaget om at godkjenning etter ny lov om klageorganer for forbrukersaker anses som godkjenning også etter eiendomsmeglingsloven, medfører at nemnda ikke må søke om godkjenning fra to ulike departementer.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. Forskriftsendringene følger opp forslag i høringsnotat 18. august 2016.

Kilde: Finansdepartementet