Eiendomsmeglers informasjonsansvar for villedende salgsoppgave

Høyesterett kom til at en eiendomsmeglers ansvarsforsikringsselskap hadde et informasjonsansvar overfor selgerens eierskifteforsikringsselskap for tap som skyldtes uriktig og misvisende salgsoppgave.

Bakgrunnen var at det i eiendomsmeglerens salgsoppgave ikke var opplyst at det manglet brukstillatelse for hybler mv. i en boligeiendom. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, og forsikringsselskapet krevde erstatning fra eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap for sitt tap.

Dommen avklarer at informasjonsansvaret for feil i eiendomstakster, som Høyesterett har fastslått i to avgjørelser fra 2008 og 2015, også gjelder ved feil i en eiendomsmeglers salgsoppgave. Dommen behandler vilkårene for informasjonsansvar generelt og innholdet av dem ved boligomsetning gjennom megler når det er tegnet eierskifteforsikring.

Kilde: Høyesterett