Daglig leder i aksjeselskap holdt personlig ansvarlig

Høyesterett: En daglig leder for et skipsverft organisert som et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.

Det hadde vært store mangler knyttet til regnskapsførselen i selskapet.

Dommen gir veiledning for aktsomhetsnormen på dette området, også med hensyn til sammenhengen mellom informasjonssvikt og insolvens.

Kilde: Høyesterett