HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

11. mai 2017

For å fremme utvikling av nye bedrifter, foreslår regjeringen en skatteincentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
– Vi trenger flere gründere i Norge, og denne ordningen vil gjøre det mer lønnsomt å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.