HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

27. september 2018

Ferske tall fra Skatteetaten viser at rundt 8000 nordmenn har rapportert at de har en samlet formue i kryptovaluta på mer enn fem milliarder kroner. Samlet inntekt oppgitt i skattemeldingen for 2017 er rundt én milliard kroner.

11. mai 2017

For å fremme utvikling av nye bedrifter, foreslår regjeringen en skatteincentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
– Vi trenger flere gründere i Norge, og denne ordningen vil gjøre det mer lønnsomt å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.