HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

18. desember 2018

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Flere av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019. Les om endringene her. 

3. juli 2018

Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse om at banken ikke kunne ta utlegg i aksjer for sitt krav mot et selskap som tidligere var eid av investoren som eneaksjonær. Aksjene var opprinnelig registrert i VPS med selskapet som eier, men ble under finanskrisen i 2008 registrert på investoren selv.

21. desember 2017

Høyesterett: En daglig leder for et skipsverft organisert som et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.

11. mai 2017

For å fremme utvikling av nye bedrifter, foreslår regjeringen en skatteincentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
– Vi trenger flere gründere i Norge, og denne ordningen vil gjøre det mer lønnsomt å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.