HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

21. desember 2017

Høyesterett: En daglig leder for et skipsverft organisert som et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.

11. mai 2017

For å fremme utvikling av nye bedrifter, foreslår regjeringen en skatteincentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.
– Vi trenger flere gründere i Norge, og denne ordningen vil gjøre det mer lønnsomt å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.