HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

12. desember 2018

Da det viste seg at det allerede på fradelingstidspunktet forelå forhold som gjorde at vegvesenet ikke kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet slik at eiendommen var ubebyggelig, fant Høyesterett at det forelå en mangel som ga kjøperne rett til heving og erstatning.