HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

21. juni 2017

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forenklinger i eiendomsmeglingsloven. Lovforslaget innebærer endringer i reglene om etablering av filialer, melding om endringer i ledelsen til Finanstilsynet, om bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, og om eiendomsmeglernes tittelbruk.