Velkommen til Advokatfirmaet Melø

Mars, 2019

Vi utvikler for tiden nye hjemmesider. I mellomtiden,
ta kontakt med oss på post@melo.no eller:

Oslo
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16 (Barcode)
Postadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Telefon 22 83 40 40

Trondheim
Besøksadresse: Havnegata 9
Postadresse: Postboks 1206 Torgard, 7462 Trondheim
Telefon 73 52 44 10

Vi yter rådgivning og bistand innenfor:

• Tvisteløsning og prosedyre
• Skatt
• Fast eiendom
• Kontrakt
• Selskapsrett
• Arbeidsrett


Welcome to Law Firm Melø. We are developing a new home page. In the meantime, you can reach us at post@melo.no or:

Oslo
Office address: Dronning Eufemias gate 16 (Barcode)
Postal address: Dronning Eufemias gate 16, N-0191 Oslo
Phone no: +47 22 83 40 40

Trondheim
Office address: Havnegata 9
Postal address: P.O. Box 1206 Torgard, N-7462 Trondheim
Phone no: +47 73 52 44 10

We provide services within:

• Corporate litigation
• Tax
• Property Law
• Contract Law
• Corporate Law
• Labour Law