HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

21. september 2018

Høyesterett har bestemt at kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjon i næringsforhold skal skje med utgangspunkt i en reinvestering i den virksomheten ekspropriaten driver. Det innebærer at den standardiserte satsen for kapitaliseringsrente på fire prosent, som benyttes blant annet i personskadesaker, ikke uten videre skal anvendes i slike tilfeller.

21. juni 2017

Finansdepartementet har lagt frem forslag til forenklinger i eiendomsmeglingsloven. Lovforslaget innebærer endringer i reglene om etablering av filialer, melding om endringer i ledelsen til Finanstilsynet, om bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, og om eiendomsmeglernes tittelbruk.