HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

12. desember 2018

Piloter og kabinansatte i Norwegian, som i dag er ansatt i egne pilot- og kabinpersonellselskaper i Norwegian-konsernet, fikk ikke medhold av Høyesterett i at de også er ansatt i morselskapet i konsernet. Pilotene fikk heller ikke medhold i kravet om at de er ansatt i et datterselskap som har vært deres arbeidsgiver i en begrenset periode.

31. mars 2017

Regjeringen foreslår lovendring for å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Reglene skal nå også gjelde for innleide arbeidstakere. Virksomheter med ti ansatte eller flere får plikt til å utarbeide varslingsrutiner.