HOLD DEG OPPDATERT MED

VÅR BLOGG

31. mars 2017

Regjeringen foreslår lovendring for å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Reglene skal nå også gjelde for innleide arbeidstakere. Virksomheter med ti ansatte eller flere får plikt til å utarbeide varslingsrutiner.