Advokatfirmaet Melø innleder samarbeid med Innovasjonssenteret på NTNU Gløshaugen

Advokatfirmaet Melø innleder samarbeid med Innovasjonssenteret på NTNU Gløshaugen i Trondheim. Fra og med 1. februar i år vil Advokatfirmaet Melø være juridisk rådgiver og støttespiller til bedriftene på Innovasjonssenteret som per i dag huser 20 spennende virksomheter

Innovasjonssenteret Gløshaugen er den første «on campus» inkubator for næringsutvikling i Norge. Senteret skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings-og forskningsmiljøet i Trondheim.

Bak Innovasjonssenteret står NTNU, SINTEF og SIVA. Senteret skal være den synlige motoren for kommersialisering av gode forretningsideer som har utspring fra fagmiljøene ved NTNU og SINTEF.

Senteret skal også fungere som et møtested mellom næringslivet, student- og forskningsmiljøet. Her er det mulighet for nettverksbygging, søk etter, eller utvikling av nye forretningsmuligheter i grenselandet mellom akademia og næringsliv.

Senteret har utviklet seg til å bli et spennende miljø der studenter, professorer og forskere møtes for å utvikle tverrfaglige ideer til nye kommersielle konsepter.

Kilde: Innovasjonssenteret Gløshaugen

Les også: Bedrifter som har startet opp fra Innovasjonssenteret