Advokatfirmaet Melø blir Plan-fadder

For å gi barn en bedre fremtid, driver Plan International utviklingsarbeid i 51 land. Som Plan-fadder bidrar Advokatfirmaet Melø til at flere barn får utdanning, bedre helse, rent vann, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. 

Plans arbeid

Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn.

Plan driver utviklingsarbeid i 51 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Arbeidet til Plan bygger på FNs barnekonvensjon, «barnas lov». Behovene varierer fra sted til sted, men Plan tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak.

Som Planfadder støtter man Plans arbeid i området der fadderbarnet bor. Plan arbeider innenfor disse åtte områdene:

Utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for trygge, gode og inkluderende skoler som passer for både gutter og jenter.

Les mer om Plans arbeid med utdanning

Helse

Hver dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne ha vært behandlet eller forebygget. Plan arbeider med en rekke ulike helsetiltak, blant annet vaksinering, støtte til helsestasjoner og lokal kompetansebygging.

Les mer om Plan helsearbeid

Vann og sanitær

Forurenset vann og dårlige sanitærforhold øker smittefare og og fører i verste fall til sykdom og dødsfall. Plan samarbeider med lokalsamfunn for å få tilgang på rent vann og gode sanitærforhold.

Les mer om Plans arbeid med vann- og sanitær

Beskyttelse

Vold mot barn er utbredt i mange land. Plan jobber med å forebygge vold, støtte voldsofre og gi barn mulighet til å rapportere om vold. Plan jobber også mot barneekteskap. Beskyttelse av barn er en sentral faktor i alt Plans utviklingsarbeid.

Les mer om Plans arbeid med beskyttelse

Økonomisk sikkerhet

Plan arbeider for at familier som lever i fattigdom, skal bli i stand til å hjelpe seg selv. Plan jobber med ulike tiltak for å bidra til at familier kan øke inntektene og få mulighet til å låne penger.

Les mer om Plan arbeid med økonomisk sikkerhet

Nødhjelp

Hvert år rammes mennesker av ulike kriser og katastrofer. Plan er til stede før, under og etter en katastrofe. Plan jobber spesielt med å beskytte rettighetene til barn og unge.

Les mer om Plans nødhjelpsarbeid

Barns deltakelse

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Les mer om barns deltakelse

Seksuell helse, inkludert hiv

Millioner av unge mangler tilstrekkelig informasjon om seksuell helse og hiv. Plan arbeider for at barn og unge skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme over egen kropp, og for eksempel ikke bli giftet bort mens de er barn.

Les mer om Plan arbeid med seksuell helse

GI STØTTE

Med din støtte kan Plan gi barn utdanning, bedre helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet.

Bli Plan-fadder

Du blir fadder for et barn du kan ha kontakt med, hvis du vil. Ditt månedlige bidrag er kr 275 eller mer, og pengene kommer hele lokalsamfunnet til gode.

Støtt Plan med et engangsbeløp

Støtt Plans arbeid med et engangsbeløp. Du velger selv hvilke prosjekter du vil støtte.

Alternative gaver

I nettbutikken finner du gaver til familie og venner. Haster det? Gavekortene kan du få på mail, umiddelbart.

Bedriftssamarbeid

Plan samarbeider med en rekke små og store bedrifter, både i Norge og internasjonalt. Se hvordan din bedrift kan samarbeide med Plan.

For ungdom og skoler

Både enkeltpersoner og hele skolen kan engasjere seg.

ENGASJER DEG 

Vil du bidra til at barn i fattige land får de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn? Det er mange måter du kan engasjere deg på. Les mer om dette her.

Kilde: plan-norge.no