Velkommen til et moderne, forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo og Trondheim.Introduksjon

OM ADVOKATFIRMAET MELØ

Advokatfirmaet Melø AS er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo og Trondheim.

Les mer om vårt tjenestespekter like nedenfor.

For foretaksopplysninger og andre relevante opplysninger i tilknytning til virksomheten, les her.

logo_medlem_advokatforeningen_sh

Kompetanseområder

HVA VI KAN BISTÅ MED

  • SKATT

  • SELSKAPSRETT

  • FAST EIENDOM

  • KONTRAKT OG FORHANDLINGER

  • ARBEIDSRETT

  • TVISTELØSNING OG PROSEDYRE

Oss

HVEM VI ER

Sveip høyre →

Samfunnsansvar

HVEM VI STØTTERFaglige nyheter og oppdateringer

VÅR BLOGG

21. desember 2017

Høyesterett: En daglig leder for et skipsverft organisert som et aksjeselskap ble holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.

Sentralt plassert i Oslo og Trondheim

KONTAKT OSS

Oslo
22 83 40 40

Trondheim
73 52 44 10

Oslo
Besøksadresse: Tjuvholmen allé 3
Postadresse: Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo

Trondheim
Besøksadresse: Havnegata 9
Postadresse: Postboks 1206 Torgard, 7462 Trondheim

post@melo.no