Velkommen.

INTRODUKSJON

ADVOKATFIRMAET MELØ

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo og Trondheim.

Kompetanseområder

HVA VI KAN BISTÅ MED

  • SKATT / INTERNASJONAL SKATT

  • TVISTELØSNING / PROSEDYRE

  • FAST EIENDOM

  • SELSKAPSRETT

  • ARBEIDSRETT

  • KONTRAKT

Oss

HVEM VI ER

Samfunnsansvar

HVEM VI STØTTERAktuelt

VÅR BLOGG

12. desember 2018

Piloter og kabinansatte i Norwegian, som i dag er ansatt i egne pilot- og kabinpersonellselskaper i Norwegian-konsernet, fikk ikke medhold av Høyesterett i at de også er ansatt i morselskapet i konsernet. Pilotene fikk heller ikke medhold i kravet om at de er ansatt i et datterselskap som har vært deres arbeidsgiver i en begrenset periode.

12. desember 2018

Da det viste seg at det allerede på fradelingstidspunktet forelå forhold som gjorde at vegvesenet ikke kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet slik at eiendommen var ubebyggelig, fant Høyesterett at det forelå en mangel som ga kjøperne rett til heving og erstatning. 

Sentralt plassert i Oslo og Trondheim

KONTAKT OSS

Oslo
22 83 40 40

Trondheim
73 52 44 10

Oslo
Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 16 (Barcode)
Postadresse: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Trondheim
Besøksadresse: Havnegata 9
Postadresse: Postboks 1206 Torgard, 7462 Trondheim

post@melo.no